Acupuntuur

Acupunctuur betekent letterlijk naaldprikken en wordt ook wel naaldtherapie of prikkeltherapie genoemd.

Acupunctuur-therapie is een vorm van alternatieve geneeswijze die bestaat uit het stimuleren van acupunctuurpunten (met behulp van zeer dunne naalden, elektrische stroom, warmte of druk), die zich op de meridianen bevinden. Door deze stimulatie kunnen eventuele blokkades opgeheven worden en de natuurlijke balans van het lichaam kan hersteld worden.

Acupunctuur is gebaseerd op de Traditionele Chinese Geneeswijze, die uitgaat van de levensenergie (Qi) die door de meridianen stroomt. Deze geneeswijze gaat ervan uit dat je de zieke persoon als een geheel moet behandelen en dat elke persoon uniek is. Er wordt vaak gewerkt op de energiepunten en energiebanen (meridianen).

Acupunctuur is een holistische therapie, wat wil zeggen dat lichaam en geest als een geheel benaderd worden. Niet alleen de klacht of de ziekte wordt behandeld, maar bij het stellen van de diagnose wordt ook rekening gehouden met de achtergrond en levensstijl van de betrokkene.

Behandelwijze

Het eerste consult bestaat uit een intake, aansluitend gevolgd door een Acupunctuur behandeling en eventueel een voedingsadvies. Tijdens de intake wordt er ruime tijd genomen voor het stellen van vragen, het voelen van de pols, het bekijken van de tong en eventueel het palperen van een aantal meridianen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidssituatie.

Aan de hand van dit onderzoek wordt indien gewenst een diagnose met aansluitend een behandelplan opgesteld. Deze zal ik met u tijdens het eerste consult bespreken. Bij de bespreking van het behandelplan wordt ook de behandelfrequentie met u besproken. 

De vervolgbehandelingen beginnen steeds met een kort vraaggesprek en ook worden pols en tong weer nauwkeurig bekeken. Zo wordt elke behandeling aangepast aan uw unieke gesteldheid van dat moment en is de behandeling veel effectiever.

Prijzen

90 minuten 95 Euro

120 minuten 125 Euro

Aandachtspunten

Vóór behandeling:

• Zorg ervoor dat u een lichte maaltijd hebt benut, dus niet met een lege of te volle maag naar de behandeling komt;
• Bij blessures of specifieke (pijn)klachten raadpleeg altijd eerst uw arts;
• Als u griep, koorts of een bepaalde infectieziekte hebt, dan is het verstandig om thuis te blijven;

Tijdens behandeling:

• xx

Na behandeling:

• xx

Beroepsvereniging

Sinds 2022 ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG met koepelorganisatie RBCZ onder de werkvorm “Oosterse Geneeskunde” met als hoofdtherapie Shiatsu.

VBAG Lidmaatschapnummer: 22203001

Voor algemene informatie over VBAG kunt u terecht op de website van VBAG en de FAQ pagina:

https://vbag.nl/

https://vbag.nl/faq-consumenten/

Vergoedingen

Als lid van de VBAG beroepsvereniging kunt u de kosten van uw Shiatsu behandeling gedeeltelijk vergoed krijgen via uw zorgverzekeraar. Of de vergoeding gehonoreerd wordt is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Alleen de behandelingen vermeld op deze Shiatsu pagina komen in aanmerking voor vergoedingen, behandelingen op de Overige pagina worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Meer informatie kunt u vinden op:

https://vbag.nl/consument/zorgverzekeraars-en-vergoedingen/

Voor meer informatie over zorgeverzekeraars kunt u kijken op:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/shiatsu-therapie#vergoedingen

Opleidingen

In 2022 heb ik de HBO beroepsopleiding voor Acupunctuur afgerond aan de Total Health Academy. Ook ben ik in het bezit van een diploma Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis HBO niveau aan de Energieschool.

Klachten en geschillen

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn of een klacht hebben, dan stel ik het erg op prijs dat u alles open en eerlijk met mij bespreekt. Ik vertrouw erop dat wij er samen uit zullen komen.

Uiteraard kunt u zicht ook laten informeren omtrent VBAG klacht- en tuchtrecht voor Cliënten op onderstaande website:

https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

 

 

 

Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring